1. Miroslav Machálek se sídlem Valtice, Břeclavská 390, PSČ 69142, IČ 16355130, zpracovává v rámci kontaktního/rezervačního formuláře ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), vaše následující osobní údaje:

  • Jméno a příjmení;

  • Emailovou adresu;

  • Telefonní číslo;

  • Dotaz / zpráva

 2. v souladu s platnými právními předpisy, a to za účelem zaslání odpovědi na Vámi dotaz/rezervaci. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 6 měsíců od zaslání zprávy v kontaktním formuláři, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování komunikace po dobu delší. Výše uvedené zpracování je umožněno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.

 3. Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailová adresa budou zpracovány za účelem umožnění komunikace mezi vámi a společností.

 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Miroslavem Machálkem, tedy správcem osobních údajů.

 5. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně požadovat omezení zpracování,

  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – výmaz provedeme, pokud tento výmaz není v rozporu s ustanoveními tohoto článku a oprávněnými zájmy naší společnosti,

  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.